Montera Träkonsoler & Mittdekor

Här hittar du en guide för hur du monterar dina träkonsoler & mittdekor.


Skall konsolen monteras utomhus på en veranda eller farstukvist förespråkar vi att använda ett montagelim. Montagelim kan inhandlas hos alla välsorterade bygghandlare.

Skall konsolen monteras inomhus och användas som hyll- och väggkonsol rekommenderar vi att förborra,försänka och skruva upp konsolen.

  1. Välj plats: Bestäm var du vill montera konsolen. Mät och markera positionen noggrant för att säkerställa att den sitter i rätt höjd och vinkel.
  2. Förbered Konsolen: Applicera ett tunt lager montagelim på baksidan av konsolen, där den kommer i kontakt med väggen. Se till att hela ytan är täckt för att säkerställa maximal vidhäftning.
  3. Fäst Konsolen: Tryck nu fast konsolen mot väggen på det markerade stället. Använd ett vattenpass för att försäkra att konsolen sitter rakt.
  4. Stöd Konsolen: Om nödvändigt, stöd konsolen med tejp eller något annat lämpligt stödmedel tills limmet har torkat och håller konsolen på plats.
  5. Kontroll: Efter att limmet har torkat, ta bort eventuella stöd och kontrollera att konsolen sitter fast ordentligt. Nu är din konsol redo att pryda ditt fina hem!

    

   Kom ihåg att alltid följa tillverkarens rekommendationer när du använder montagelim. Limmet kan vara skadligt vid felaktig hantering, så det är viktigt att du läser och förstår instruktionerna innan du börjar. Använd personlig skyddsutrustning som skyddsglasögon och handskar om det rekommenderas av tillverkaren.

   Se till att du arbetar i en välventilerad miljö för att minimera inandning av eventuella ångor som limmet kan avge. Långvarig exponering utan ordentlig ventilation kan leda till hälsoeffekter.

   Till sist, var försiktig när du applicerar limmet och placerar konsolen. Montagelim kan snabbt fästa och bli svårt att justera om du gör ett misstag. Planera därför noggrant och var beredd att rätta till eventuella fel direkt.

   Lycka till med din installation!