Integritetpolicy

Omfattning och samtycke

Vår integritetspolicy förklarar hur vi på Sekeldekor hanterar dina personuppgifter: insamling, användning, lagring, delning och skydd. Den gäller för alla Sekeldekor-plattformar där denna policy omnämns, oberoende av hur du når eller använder dessa plattformar.

Vi definierar ”personuppgifter” som information som kan användas, direkt eller indirekt, för att identifiera en individ. Vi räknar dock inte information som har anonymiserats eller aggregerats så att den inte längre kan användas för att identifiera en specifik individ som personuppgifter.

När du accepterar vår integritetspolicy, godkänner du att vi samlar in, använder, delar och lagrar dina personuppgifter på de sätt som anges i denna policy. Vi kan ändra denna integritetspolicy med ett 30-dagars varsel till befintliga användare. Vi kommer att publicera eventuella ändringar på denna sida och kan även meddela dig via e-post om det sker betydande ändringar i policyn.

Webbplatser från tredje part: Vissa delar av Sekeldekors webbplats innehåller länkar till tredjepartssidor. Dessa sidor har sina egna integritetspolicys, och Sekeldekor tar inget ansvar för deras verksamhet, inklusive men inte begränsat till, hur de hanterar information. Användare som skickar information till eller via dessa tredjepartssidor bör läsa igenom dessa sidors integritetspolicys innan de delar med sig av sina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Sekeldekor Sverige AB (hädanefter "Sekeldekor") är personuppgiftsansvarig. Sekeldekor ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med principerna i denna Integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter

Om du skapar ett konto hos oss eller genomför köp som gäst, godkänner du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att dessa uppgifter kommer att överföras och lagras på våra servrar i Sverige.

Vi samlar in olika typer av information, inklusive personuppgifter, för att du ska kunna använda och få tillgång till våra webbplatser, för att erbjuda dig en skräddarsydd och förbättrad användarupplevelse samt för marknadsföringsändamål.

Automatisk insamling av information

När du besöker vår webbplats eller klickar på annonser eller innehåll, samlar vi automatiskt in information som din dator, mobil enhet eller annan använd enhet skickar till oss. Denna information kan knytas till dig personligen om du är inloggad som en registrerad användare och kan inkludera: enhetens ID eller unika identifierare, geografisk plats, typ av använd enhet, data och anslutningsinformation.

Information du ger oss

Vi kan samla in och lagra information du medvetet delar med oss via vår webbplats eller i samband med din användning av vår webbplats, som inkluderar:

Information du tillhandahåller när du registrerar ett konto, såsom e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, kontaktinformation och fysisk adress.

Eventuell ytterligare information du delar med oss via sociala medier.

Transaktionsrelaterad information baserad på dina aktiviteter på webbplatsen, exempelvis köp och det innehåll du skapar eller som kan kopplas till ditt konto.

Information som du delar i samband med forumdiskussioner, chattar, tvistlösning, korrespondens via vår webbplats eller korrespondens som skickas till oss.

Information vi samlar in från andra källor

Vi kan komplettera information om dig från tredjepartskällor, exempelvis handelsföretag, databyråer och datatjänsteleverantörer, och sammanfoga denna med vår befintliga information om dig. Detta kan inkludera demografisk information och navigeringsdata.

Insamling av information via sociala medier

Vi kan tillhandahålla inloggningsfunktioner som tillåter dig att använda tredjeparts inloggningsuppgifter för att få tillgång till www.Sekeldekor.se och tillhörande webbplatser. Vi kan också erbjuda tjänster som gör att du kan dela information via sociala medier.

Användning av personuppgifter

Vår insamling av personuppgifter har som mål att ge dig tillgång till våra webbplatser och/eller tjänster, leverera kundservice, relevant information om ditt konto och våra tjänster, samt skapa en säker, smidig, effektiv och personanpassad upplevelse. När du accepterar denna Integritetspolicy godkänner du att vi använder dina personuppgifter för att:

 • Ge dig tillgång till våra webbplatser samt de tjänster och den kundservice du efterfrågar.
 • Förhindra, upptäcka och utreda bedrägerier, säkerhetsincidenter och eventuella olagliga eller förbjudna aktiviteter.
 • Anpassa, mäta och förbättra våra tjänster, innehåll och annonsering.
 • Kontakta dig, via e-post eller telefon, för att lösa tvister, samla in avgifter, lösa problem med ditt konto eller vår webbplats, eller för andra ändamål som tillåts enligt lag.
 • Jämföra information för att bekräfta dess noggrannhet och verifiera den med tredje parter.

Med ditt godkännande kan vi också:

 • Anpassa marknadsföringen för att skicka reklam om våra produkter. Vi kan även bearbeta dina personuppgifter för att personanpassa vissa användarupplevelser för att bättre matcha dina intressen.
 • Erbjuda dig platsbaserade alternativ eller erbjudanden om du väljer att dela din platsinformation via webbplatsen. Vi kommer att använda denna information för att öka webbplatsens säkerhet samt tillhandahålla dig tjänster som annonsering, sökresultat och annat anpassat innehåll.
 • Svara på dina förfrågningar, till exempel för att kontakta dig om en fråga du skickat till vår kundtjänst eller genom våra omdömesapplikationer.

Användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt godkännande, inhämtat i enlighet med gällande regler och denna Integritetspolicy, kan vi använda dina personuppgifter för att:

 • Informera dig om vår webbplats och dess produkter.
 • Skicka dig riktad marknadsföring och reklam baserat på dina meddelandepreferenser och individualisera vår service och mäta och förbättra våra annonser baserat på dina inköpspreferenser.
 • Vi säljer inte eller lämnar ut dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

Avslutande av vår användning av personuppgifter för marknadsföring

Du kan läsa vår Cookie-policy för mer information om hur du kan avböja att tredje parts cookies används för annonsering.

Om du återkallar ditt godkännande för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål än de som specificeras i denna Integritetspolicy, kan det innebära att vi inte kan fortsätta att ge dig tillgång till vår webbplats och tillhandahålla kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna Integritetspolicy.

Utlämnande av personuppgifter

Vi kan lämna ut personuppgifter för att uppfylla juridiska förpliktelser. Sådan information kommer endast att lämnas ut i enlighet med gällande lagar och regler.

Vi delar dina personuppgifter med:

Våra betal- och leveranspartners KLARNA och DHL för att slutföra betalningar och leverera beställda produkter.

Tillsynsmyndigheter, polisen eller andra behöriga tredje parter för att svara på frågor i samband med en brottsutredning eller påstådda olagliga aktiviteter eller andra aktiviteter som kan medföra ansvar för oss, dig eller tredje part. I sådana fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, stad, postadress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress.

Cookies

När du besöker eller använder vår webbplats och kommunikationskanaler (t.ex. e-post), kan vi eller våra tjänsteleverantörer använda cookies, webb-beacons och liknande tekniker för att lagra information för att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse, samt för reklamändamål.

Spam, spionprogram och identitetsstöld är förbjudet

Vi och våra användare tolererar inte spam. För att rapportera spam eller e-postmeddelanden med förfalskad avsändaradress eller identitet, vänligen vidarebefordra e-postmeddelandet till info@Sekeldekor.se.

Vi kan komma att automatiskt scanna och manuellt filtrera meddelanden för att kontrollera spam, virus, phishing-aktiviteter och annat skadligt eller olagligt innehåll, men vi sparar inte permanent meddelanden som skickas genom dessa verktyg.

Tillgång, granskning och ändring

Ditt lösenord är nyckeln till ditt konto. Använd unika nummer, bokstäver och symboler och avslöja inte ditt lösenord för någon annan. Om du delar ditt lösenord eller dina personuppgifter med någon annan, kommer du att vara ansvarig för all aktivitet på ditt konto. Om du förlorar kontrollen över ditt lösenord, kommer du att förlora kontrollen över dina personuppgifter och kan vara skyldig till åtgärder som har vidtagits för din räkning. Därför bör du omedelbart informera Sekeldekor och ändra ditt lösenord om ditt lösenord av någon anledning har kommit i orätta händer.

Du kan se, granska och ändra de flesta av dina personuppgifter genom att logga in på webbplatsen. Du kan ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar. Du bör omedelbart uppdatera dina personuppgifter om de ändras eller är felaktiga. Du kan också via "Mitt konto" på vår webbplats få tillgång till vilka personuppgifter vi har lagrat om dig. Du kan även där ändra dina cookie-preferenser och begära att vi raderar ditt konto och dina uppgifter.

Överföring

Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter på våra servrar i Sverige och förbinder oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter när sådan information överförs till en plats utanför EES.

Vi använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängden och känsligheten av personuppgifterna, för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, förlust, radering eller skada på användarnas personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar, datakryptering och behörighetskontroll.

Avslutning av konto

På din begäran och i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt kommer vi att stänga ditt konto och så snart som möjligt ta bort dina personuppgifter. Raderingen av uppgifter sker baserat på ditt kontostatus och i enlighet med tillämplig lag. Vi kan också stänga eller inaktivera konton som inte används.

Vanligtvis raderas eller anonymiseras personuppgifter kopplade till stängda eller inaktiva konton så snart som möjligt efter att kontot har stängts eller inaktiverats. Vi kan behålla personuppgifter kopplade till stängda konton eller konton som inte används om:

Vi har ett legitimt affärsintresse och det inte är förbjudet enligt lag, till exempel att driva in förfallna avgifter, hantera tvistlösningar, eller

Vi är skyldiga att behålla personuppgifterna för att uppfylla lagliga skyldigheter, såsom att följa lokal lagstiftning, bekämpa bedrägeri och penningtvätt, eller att vidta andra åtgärder som tillåts enligt lag.

Under sådana omständigheter kommer personuppgifterna att hanteras på ett säkert sätt och endast så länge det är nödvändigt.

Dina rättigheter

Under förutsättning att begränsningarna i dataskyddslagstiftningen inom EES efterlevs, har du vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, korrigering, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet. Om du har ett konto hos oss kan du utföra din förfrågan via länkar under "Mitt konto", där du bland annat direkt kan få en PDF-utskrift på vilka uppgifter vi lagrar om dig.